Коледж у фотографіях

sdim0013.jpg

Відділення коледжу

У зв'язку зі зміною організації навчального процесу та з метою забезпечення якісного контролю за успішністю студентів, з 01.09.2012 року створені наступні відділення із закріпленими за ними спеціальностями:

  • Технологічне, завідувач відділенням - Лесик О.Д., секретар - Левандовська З.Ц.:

"Оброблювання деревини"

  • Економічне, завідувач відділенням - Копетчук В.Б., секретар - Дубовенко В.А.:

"Економіка підприємства"

"Фінанси і кредит"

"Бухгалтерський облік"

"Дизайн"

  • Комп'ютерних технологій, завідувач відділенням - Прищепа Д.А., секретар - Вознюк Л.В.:

"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

"Розробка програмного забезпечення"

"Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів"

  • Автоматики та електротехніки, завідувач відділенням - Колесник С.В.:

"Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

"Соціальна робота"

 

Директор коледжу

СТЕЛЬМАШЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Народився в селі Яроповичі Житомирської області в 1945 р. У 1970 р. закінчив Житомирський технікум механічної обробки деревини, у 1980 р. – Ленінградську лісотехнічну академію. З 1997 р. – аспірант Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Має наукові ступені кандидата педагогічних наук та доктора філософських наук у галузі освіти.

З 1972 р. по 1991 р. керував навчально-виробничими майстернями технікуму. Одночасно викладав один із профілюючих предметів “Верстати та інструменти”.  У 70-ті роки його зусиллями була проведена корінна технічна реконструкція і розширення майстерень, а також  визначена їх спеціалізація, вирішено було спрямувати діяльність на виготовлення дешевих, міцних та зручних аудиторних меблів. У короткий час майстерні різко збільшили обсяг виготовлення меблів: у 1990 р. вони виготовили виробів більш як на 250 тис. крб.  За нових умов у 2000 році вони виготовили виробів на 400 тис грн. При цьому асортимент виробів з 5-6 назв збільшився до 80-ти. У 90-і роки актуальною стала підготовка фахівців за еконо мічними, юридичними, менеджерськими спеціальностями. За ініціативою В.П. Стельмашенка коледж готує фахівців бухгалтерського обліку та аудиту і економіки підприємств. З метою надання можливості отримання вищої освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації, коледж створює навчальні комплекси з Львівським лісотехнічним університетом, Житомирським  інженерно-технологічним інститутом, Міжрегіональною академією управління персоналом, з Житомирським інститутом підприємництва та сучасних технологій. Це дало можливість випускникам коледжу без вступних іспитів продовжувати навчання для здобуття вищої освіти за скороченим терміном.

Директор коледжу обрав шлях тотальної комп’ютеризації всієї системи навчання. Якщо в 1992 р. кількість комп’ютерів складала 17, то на початок 2000 року – 123. Це забезпечило можливість перебудувати систему навчання майже з усіх предметів з урахуванням використання інформації на електронних носіях, виконання курсових та дипломних робіт з використанням останніх досягнень комп’ютерної техніки. Демократична система організації користування комп’ютерною технікою дала можливість практично усьому складу студентів та викладачів оволодіти навичками застосування комп’ютерів у своїй повсякденній роботі.

За період з 1997 по 2001 р. підготував десять публікацій. Його дослідження присвячені розробці педагогічних засад управління якістю професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Ним розроблені концептуальні підходи до побудови динамічної моделі системи управління якістю підготовки фахівців, яка дає змогу визначити зміст цієї підготовки та психолого-педагогічні засади ефективного розвитку вищої освіти. Здійснено обґрунтування принципів та методів проектування освітніх систем управління якістю підготовки, розроблено відповідне організаційно-педагогічне забезпечення їхнього функціонування. Основні результати дослідження впроваджено у вищих навчальних закладах України.