Коледж у фотографіях

sdim0013.jpg

Співпраця з ВНЗ

Вищі навчальні заклади ІІІ- IV рівнів акредитації,

в яких випускники Житомирського технологічного коледжу мають можливість продовжувати навчання

за скороченим терміном

з/п

Спеціальність

ВНЗ ІІІ-IV рівня

1.

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

 • Житомирський державний технологічний університет
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Вінницький національний технічний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Харківський національний університет міського господарства (навчально-консультаційний центр у м. Житомирі)

2.

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

3.

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 • Житомирський державний технологічний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Вінницький національний технічний університет
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Харківський національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (ХАІ)

4.

Розробка програмного забезпечення

5.

Економіка підприємства

 • Житомирський державний технологічний університет
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Вінницький національний технічний університет
 • Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)
 • Київський інститут бізнесу і технологій (Житомирська філія)
 • Київський національний університет технологій та дизайну

6.

Фінанси і кредит

7.

Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

 • Київський національний університет технологій та дизайну (спеціальність «Технічна електрохімія»)
 • Державний ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)
 • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (спеціальність «Хімічна технологія»

8.

Оброблювання деревини

 • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
 • Житомирський національний агроекологічний університет (спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»)
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка (напрям «Технологічна освіта»)
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (спеціальність «Обладнання лісового комплексу»)
 • Житомирський державний технологічний університет (спеціальність «Технологія машинобудування»)

9.

Соціальна робота

 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
 • Житомирський державний технологічний університет (спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»)
 • Чернігівський державний технологічний університет
 • Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (м. Київ)
 • Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв
 • Академія праці і соціальних відносин (м. Київ)
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»(м. Житомир)
 • Одеський національний медичний університет
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці)

10.

Дизайн

 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв