Коледж у фотографіях

sdim0052.jpg

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Зрозуміти і пояснити світ без застосування таємничих сил намагались ще  давньогрецькі вчені. Тому предмети фізико-математичного циклу об’єктивно є одними з найдавніших фундаментальних предметів в освіті. Знання з цих предметів, безумовно, потрібні кожній сучасній людині - спеціалісту, робітнику.

Циклова комісія складається з 7 чоловік. Тривалий час очолює циклову комісію фізико-математичних дисциплін викладач вищої категорії Кусик Віра Степанівна. До складу комісії входять досвідчені викладачі, серед яких особливо хочеться відзначити Копетчука В. Б., Мазура С. І., Романову Т. О., Палій О. Г., які передають свій педагогічний досвід молодим викладачам. За багаторічну сумлінну працю викладачі удостоєні званнями “викладач-методист” або “старший викладач”, більшість з них неоднаразово нагороджувались “Почесною грамотою” Міністерства освіти і науки України. За останні роки циклова комісія поповнилась молодими, енергійними педагогами, які працюють в пошуках нових форм і методів організації навчального процесу і намагаються урізноманітніти форми проведення занять. Серед них Сербин Г. Л., Шевчук А. А..

Значна увага в комісії надається розробці навчально-методичної документації, підвищенню зацікавленості студентів, їх активізації. Це спонукає викладачів шукати нові методиі засоби навчання, створювати атмосферу творчого пошуку, акцентувати значення фізико-математичного циклу для розвитку сучасного суспільства, для створення нової техніки, застосування її в майбутній спеціальності та формуванню наукового світогляду. Методичні розробки викладачів демонструються на виставці методичної літератури, а студенти займають переважно призові місця на обласних олімпіадах з фізики та математики, що свідчить про високий рівень підготовки студентів та самовіддачу викладачів. Фундаментальні знання з математики і фізики, розуміння повсякденних явищ природи в навколишньому світі, уміння оперувати математичним апаратом, логічним мисленням і аналізом студенти з успіхом використовують на предметах спеціальних дисциплін, під час навчальних практик, що в подальшому знаходить своє втілення в курсових і дипломних проектах, у здатності випускників легко адаптуватися до мінливих життєвих умов.