Коледж у фотографіях

sdim0118.jpg

Циклова комісія комп'ютерної техніки та програмування

Циклова комісія інформатики та комп’ютерної техніки заснована в 2000 році і є випускаючою цикловою комісією зі спеціальностей: “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”, “Розробка програмного забезпечення”. Циклова комісія на сьогоднішній день відіграє важливу роль у забезпеченні навчального процесу. Крім підготовки студентів за основними спеціальностями, вона забезпечує викладання дисциплін, що пов’язані з комп’ютерними технологіями, студентам інших спеціальностей.

До складу циклової комісії входять 16 чоловік - Багінський Сергій Васильович, Гаврилов Сергій Олександрович, Прищепа Дмитро Анатолійович, Галанець Олександр Миколайович, Галанець Геннадій Миколайович, Гуменюк Олег Миколайович, Пегарькова Анна Анатоліївна, Одарченко Жанна Анатоліївна, Данилко Галина Василівна, Швець Євген Федорович, Шляжинська Світлана Геннадіївна, Малюга Ірина Михайлівна, Коробійчук Ігор Вацлавович, Варганова Діна Олександрівна, Макарчук Олександр Володимирович. Головою циклової комісії є Максименко Микола Олексійович. В її склад входять як досвідчені викладачі, так і молоді перспективні педагоги. Середній вік комісії - 33 роки.

В основному комісія складається з випускників коледжу минулих років, які повернулися в коледж, що став для них рідним після закінчення вищих навчальних закладів. За час існування комісії була виконана значна робота зі створення навчально-методичної бази, в тому числі розробка навчальних програм із нових дисциплін, розробка завдань на практичні та лабораторні роботи відповідно до сучасних вимог по впровадженню комп’ютерної техніки в навчальний процес, створення тестових програм із різних дисциплін і надання допомоги іншим цикловим комісіям у здійсненні подібних задач.

У розпорядженні циклової комісії знаходиться 7 сучасних комп’ютерних класів. Матеріально-технічна база продовжує поповнюватись відповідно до сучасних вимог із підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основними формами проведення занять є лекції, лабораторні й практичні роботи. Студенти проходять навчальну й виробничу практики, виконують курсові роботи і дипломний проект, що є логічним завершенням процесу навчання. Перед цикловою комісією стоїть завдання об’єднати всі ці форми навчання в єдину систему, спрямовану на підвищення якості підготовки молодших фахівців.

Інформаційні і комп’ютерні технології є одними із найперспективніших напрямків діяльності в сучасному суспільстві, і тому однією із найважливіших цілей роботи циклової комісії є впровадження цих технологій у повсякденне життя коледжу.