Коледж у фотографіях

sdim0133.jpg

Перелік відповідності спеціальностей ЖТК КНУБА

 

Перелік відповідності спеціальностей ЖТК КНУБА за освітніми стандартами переліку спеціальностей підготовки здобувачів вищої освіти до 2015 року і до переліку спеціальностей відповідно до чинного Закону "Про вищу освіту"

Житомирського технологічного коледжу

Київського національного університету будівництва і архітектури

буде здійснювати набір студентів на навчання за переліком спеціальностей відповідно до чинного Закону "Про освіту" (Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266)

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  напряму підготовки (спеціальності)

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

0202

Мистец-тво

5.02020701

Дизайн

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

0305

Економіка та підприємниц-тво

5.03050401

економіка підприємства

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

5.03050801

фінанси і кредит

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

5.03050901

бухгалтерський облік

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5. 05010201

обслуговування комп'ютерних  систем i мереж

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

5. 05010301

розробка програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0502

Автоматика та управління

5. 05020201

монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

15Автоматизація та приладобудуван-ня

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0507

Електротех-ніка та електромеха-ніка

5. 05070104

монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0513

Хімічна технологія та інженерія

5. 05130111

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0518

Оброблюван-ня деревини

5. 05180102

оброблювання деревини

 

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

1301

Соціальне забезпечення

5. 13010101

соціальна робота

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота