Коледж у фотографіях

sdim0100.jpg

Циклова комісія соціальних дисциплін

 

Циклова комісія соціальних дисциплін готує фахівців за галуззю знань 1301 "Соціальне забезпечення " напрямом підготовки 130101 "Соціальна допомога" спеціальністю 5.13010101 "Соціальна робота", ліцензована на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

 

Соціальна робота - це діяльність фахівців, спрямована на соціальну підтримку людини, забезпечення її соціальних прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності,задоволення інтересів та потреб.

Випускники даної спеціальності є спеціалістами з питань соціальних відносин та взаємозв’язків, функціонуючі в соціальній сфері життя суспільства в контексті всієї сукупності суспільних відносин: економічних, політичних, духовно-моральних; сучасного рівня розвитку соціальної політики щодо сімей та дитинства і інших верств населення; специфіки соціальної роботи в системі місцевого самоврядування; необхідної системи знань сучасного рівня розвитку етики соціальної роботи; з надання соціальної допомоги спеціальним групам клієнтів, тощо.

Оскільки соціальна робота, як прикладна дисципліна соціальної науки, використовує знання, що стикаються з такими дисциплінами, як історія, філософія, економіка, право, соціологія, психологія, соціальна політика та ін., тому молодші спеціалісти – соціальні працівники набувають глибоких та всебічних знань з усіх перерахованих предметів.

Соціальні працівники – державні службовці.

Програма ступеневого навчання розрахована на загальний

термін навчання після 9 класів – 2 роки 10 місяців,

після 11 класів – 1рік 10 місяців.

Студенти вивчають цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, які являються базовою основою формування майбутнього фахівця: теорія соціальної роботи, методика і технологія соціальної роботи, право соціального забезпечення, економіка соціальної роботи, цивільне та господарське право, адміністративне право, сімейне право, трудове право, організація і облік соціальних виплат, соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками, соціальна робота з окремими категоріями клієнтів, соціальна робота на виробництві, місцеве самоврядування і соціальна робота, основи валеології, основи медичних знань, методико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями, документальне забезпечення соціальної роботи, організація благодійної діяльності, державне управління та організація соціальної роботи, етика соціальної роботи. Свої знання студенти закріплюють на навчальній та технологічній практиках.

Соціальний працівник може займати посади спеціаліста, консультанта, інспектора, експерта, помічника, радника, наукового співробітника соціальних структур підприємств, установ, організацій.

 

   Фахівець із соціальної роботи може працювати у соціальних  структурах:

   • праці та соціального захисту населення;
   • державної служби зайнятості;
   • центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді;
   • служб у справах дітей;
   • кадрових агенціях;
   • закладах  освіти і науки;
   • пенсійних фондах;
   • науково-дослідних інститутах, які займаються соціальною проблематикою;
   • установах охорони здоров'я;
   • психологічних службах.

    

   Випускникам коледжу надається можливість продовжити навчання  за скороченими термінами у вузах ІІІ і ІV рівнів акредитації.

   Серед них університети:

   • Київський педагогічний університет ім. М. Драгоманова;
   • Академія праці і соціальних відносин (м. Київ);
   • Університет "Україна" (м. Житомир);
   • Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Житомир);
   • Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка                               (м. Тернопіль );
   • Чернігівський державний технологічний університет;
   • Буковинський державний фінансово - економічний університет          (м. Чернівці);
   • Київський національний університет культури і мистецтв;
   • Одеський національний медичний університет.