Коледж у фотографіях

sdim0126.jpg

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

До складу циклової комісії входять 3 викладачі, які працюють в коледжі вже багато років і мають великий досвід викладацької і виховної роботи серед студентів навчального закладу. Це викладачі —Пилипчук Т.О. (голова циклової комісії), Бондар І. І. та Кравчук В. А..

На цикловій комісії викладається понад 10 предметів загальнотехнічного циклу такі, як: нарисна геометрія, інженерна графіка, технічна механіка, технічне конструювання, комп'ютерна графіка і багато інших фундаментальних дисциплін.

Викладачі циклу дуже кваліфіковані спеціалісти. Це дає можливість створювати багато сучасної навчально-методичної документації із загальнотехнічних предметів на державній мові і забезпечує якісну підготовку студентів.

Викладачи циклової комісії використовують різні форми проведення занять: лекції, практичні заняття, ділові ігри, лабораторні роботи. Використовуються різні інноваційні методи: тестові завдання, опитування, опорні конспекти для студентів з вадами слуху, виконання креслень на комп'ютерах. Знання, одержані з нарисної геометрії та інженерної графіки, студенти використовують при розробці курсових і дипломних проектів. Предмети, які вивчають студенти на цій цикловій комісї, допомогають сформувати і розвинути просторові уявлення, логічне мислення, вчать приймати грамотні з технічної точки зору рішення,  що буде потрібно в роботі за обраним фахом.