Коледж у фотографіях

sdim0114.jpg

Підрозділ працевлаштування

З метою сприяння студентам та випускникам коледжу у працевлаштуванні, підтримки партнерських відносин з роботодавцями регіону, в Житомирському технологічному коледжі створено відділ працевлаштування випускників.

Відділ працевлаштування вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з обласними та місцевими органами влади, службами зайнятості населення, профспілковими, молодіжними, громадськими організаціями.

Структура відділу, чисельність його працівників і Положення про відділ затверджується директором коледжу.

У своїй роботі працівники відділу керуються Законом України  «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1726-р від 27 серпня 2010 року «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 404 від 27 квітня 2011 року "Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників", Статутом коледжу та іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність вищої освіти.