Коледж у фотографіях

sdim0052.jpg

Циклова комісія автоматизації та електроустаткування

Циклова комісія була створена з відкриттям в коледжі вечірнього відділення (1959 рік). Викладачами на вечірньому відділенні переважно працювали інженери заводу “Електровимірювач” – кандидат технічних наук Лобачевський, головний конструктор Бабогло, ведучий інженер Лащук.

Із заводу “Промавтоматика” працював головний конструктор Штрафун та інші.

На початку 60-х років почали працювати на постійній основі штатні викладачі Іткіс Б.Б., Дубков І.С., Чесноков В.К., Гриневич В.С. За час роботи на цикловій комісії створили необхідні кабінети та лабораторії і активно займалися технічною творчістю, за що неоднарозово нагороджувались грамотами.

На початку 70-х років була відкрита заочна форма підготовки спеціалістів електротехнічного напрямку. Основним завданням циклової комісії завжди було підвищення кваліфікації викладачів, проведення відкритих теоретичних та лабораторно-практичних занять, написання методичних рекомендацій.

Головою цикловою комісії працював Гриневич Віктор Степанович, який закінчив аспірантуру в м. Львові. За час роботи Гриневича В.С., як викладача і голови циклової комісії, матеріальна база лабораторій і кабінетів була значно покращена і розширена. Створені лабораторії з “Теоретичних основ електротехніки”, з “Електричних машин”, “Електроприводу”. В основному поповнення лабораторій та кабінетів проводилось за рахунок благодійних внесків студентів-заочників та підприємств електротехнічної галузі.

Паралельно з розвитком лабораторій та кабінетів Гриневич В.С. створив кілька підручників з електротехнічних дисциплін.

Винагороди якими відмічено працю Гриневича В.С. в коледжі: Медаль “За трудову доблесть”, почесне звання “Заслуженный учитель УРСР”, викладач-методист.

Панюков В.В. працює в ЖТК з 1976 року викладачем електротехнічних дисциплін. За час роботи розробив освітньо-професійну програму та навчальний план для спеціальності “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” і очолює циклову комісію автоматизації та електроустаткування з 2002 р. Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Для потреб майстерень коледжу          розробив і змонтував систему автоматизації маслогрійної установки для облицювального преса ДОНН-360, що на час 80-х років було унікальним для України, розробив і змонтував систему автоматики компресорів з різними типами охолодження, впровадив на вимогу служб з техніки безпеки систему оперативного гальмування двигунів верстатів.

На протязі багатьох років працює над удосконаленням курсового та дипломного проектування, починаючи з підбору сучасної тематики по узгодженню з підприємствами Житомирської області.

Конишев В.С.- працює в коледжі з 1971 року. За цей час він створив лабораторію “Теорія автоматичного керування і регуляторів”, яка оснащена сучасною елементною базою, яка забезпечує глибоке засвоєння теоретичного матеріалу та розвиває практичні навики в роботі з контролерами, автоматичними регуляторами. Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Активно використовує в процесі дипломного проектування сучасні комп’ютерні технології.

Матюхін В.О. – працює в коледжі з 1974 року. На протязі багатьох років викладав “Теоретичні основи електротехніки”. В даний час викладач вищої категорії і викладає “Основи охорони праці” та “Електробезпеки”.

Рідзель М.М. - працює в коледжі з 1977 року. За цей час створив лабораторію “Електропостачання підприємств і цивільних споруд” і на протязі багатьох років викладає “Електропостачання підприємств і цивільних споруд”, викладач вищої категорії.

Лисак Б.А. – працює в коледжі з 2005 року. В 2007 році захистив диплом магістра з автоматизованого управління технологічними процесами. Викладає дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, “Електротехніка та електричні вимірювання” і “Системи автоматизованого проектування”. Відповідає за нормоконтроль на дипломному проектуванні.