Коледж у фотографіях

sdim0073.jpg

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес, є циклова комісія гуманітарних дисциплін, яка разом з іншими комісіями сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей. Довгий час циклову комісію гуманітарних дисциплін очолювала чудовий педагог і прекрасна людина, викладач російської літератури Корабльова Світлана Георгіївна. Поряд з нею плідно працювали такі ж чудові викладачі, а саме: Березенська Людмила Станіславівна (викладач англійської мови), Дубок Юрій Олексійович, викладач німецької мови, Збінська Таїса Павлівна, викладач української мови та літератури, Третяк Тетяна Валентинівна (викладач російської мови та літератури), Галушкіна Лариса Григорівна (викладач німецької мови) та ряд інших. З 1990 року циклову комісію очолює викладач української мови та літератури, Заслужений Учитель України Шишук Анатолій Федорович.

Сьогодні в складі комісії плідно працюють: викладачі вищої категорії та викладачі-методисти Матвійчук Тетяна Сергіївна (українська мова і література), Трофименко Ганна Іванівна (українська мова і література), викладачі вищої категорії Бондаренко Оксана Павлівна (світова література), Міщанчук Наталія Олександрівна (світова література), Короленко Лариса Олександрівна (англійська мова), Гадзевич Любов Володимирівна (англійська мова), викладачі першої категорії Чудовська Ірина Вікторівна (англійська мова), Семенюк Людмила Миколаївна (англійська мова), Вознюк Любов Василівна (предмети психологічного циклу), викладачі другої категорії Мартенюк Вікторія Анатоліївна (англійська мова), Римар Тетяна Василівна (німецька і українська мова), лаборант Скачко Антоніна Миколаївна.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін вирішує актуальні питання навчальної та виховної роботи. На її засіданнях останнім часом розглядалися питання програмного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів; проблеми активізації розумової діяльності студентів під час вивчення предметів; питання форм і методів організації самостійної роботи студентів; шляхи і методи формування національної самосвідомості студентів тощо.

Великого значення в цикловій комісії надається обміну досвідом роботи. Цьому служать взаємні відвідування занять, проведення відкритих занять, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи.

Усі члени комісії постійно працюють над поповненням і поновленням дидактичного і методичного забезпечення предметів, що викладають. Щороку кожен викладач пише методичну розробку з актуальних проблем методики викладання.

Належне місце серед питань роботи циклової комісії займають питання виховної роботи. Формуванню національної самосвідомості студентів сприяють такі заходи, як тижні циклової комісії, олімпіади з предметів, вечори-зустрічі з поетами й письменниками Житомирщини, екскурсії до літературних музеїв Житомира та області, пошукова робота за темою “Література рідного краю” тощо.